Burada Kurumsal Çizelgemizi bulacaksınız.

CEO.png

CEO (İcra Kurulu Başkanı)

En yüksek rütbeli yönetici olan CEO, kurumsal vizyon ve stratejiden sorumludur. CEO yıllık planları oluşturur, bütçeleri ve geliri, organizasyonel büyümeyi ve genişleme planlarını doğrular. CEO stratejiyi ve planlarını Yönetim Kurulu'na iletir ve onay alır. CEO, nakit akışı, büyüme ve genişleme için fon sağlamak amacıyla yatırımcılarla bağlantı kurar. CEO, kuruluşun yıllık raporlarını imzalar.​

 

CFO (Mali İşler Başkanı)

CFO, borç, alacak, gider ve hazine ile ilgili finansal işlemlerden sorumludur. Yıl sonu yıllık raporların kapanış ve verileri de CFO’nun sorumluluğundadır.

 

COO (İşletme Kurulu Başkanı)

COO, kuruluşun günlük operasyonlarından sorumludur. CEO tarafından oluşturulan ve onaylanan planların yürütülmesi, COO'nun sorumluluğundadır.

 

CMO (Pazarlama Kurulu Başkanı)

CMO, kuruluşların ürün ve teklifler, hedef coğrafyalar ve hedef müşteriler açısından pazarlama stratejilerinden sorumludur ve bu planları COO ile yürütür.

Kurumsal sosyal sorumluluklarımız

KÜÇÜKUNCULAR Group olarak bizler paylaşmanın gücüne inanıyoruz.

SOS Çocuk Köyü'ne ve Kanser Hastaları Derneği'ne her ay elimizden geldiğince yaptığımız yardımlarla övünmüyor, gurur duyuyoruz.

Halkla İlişkiler Departmanımız ile kol kola çalışıyor, sadece adamızı değil dünyamızı daha da güzel bir yere çevirmeye çalışıyoruz.